top of page

Nepsy-valmennus
lapsille ja perheille

Onko lapsi levoton ja vauhdikas, toimii impulssiensa mukaan?

 

Uppoutuuko lapsi helposti omiin ajatuksiinsa/kiinnostuksen kohteisiin pitkiksi ajoiksi tai jumiutuu usein tekemisiin?

​Saako lapsi raivareita, kuohuvatko tunteet pienistäkin pettymyksistä tai muutoksista?

Reagoiko lapsi ääniin tai muihin aistiärsykkeisiin (tunto, haju, maku) voimakkaasti tai poikkeavasti?

Tarvitseeko lapsi vahvaa tukea läksyistä ja kouluarjesta selviytymiseen, entä ”kilahteleeko” Wilmaan usein negatiivisia merkintöjä?

Onko joustaminen lapselle hankalaa, esiintyykö kaverisuhteissa paljon konflikteja? 

Ovatko pukemis-, syömistilanteet ja nukkumaanmenotilanteet perheessänne neuvottelujen, vaatimusten ja suostuttelujen taistelutanner?

Koetko voimattomuutta vanhempana, tuntuuko arki kohtuuttoman kuormittavalta tai ajoittain kaoottiselta?

Onko perheen yhteisten sääntöjen luominen ja niistä kiinni pitäminen vaikeaa?

Arki perheessä voi olla usein uuvuttavaa elämän eri vaiheissa. Teen parhaani tukeakseni vanhempia ja koko perhettä konkreettisella tavalla  ja autan löytämään keinoja, joiden avulla arki sujuu helpommin ja toiveikkaammin myös pitemmällä tähtäimellä. Valmennusta saavat myös sellaiset perheet, joiden lapsella neuropsykiatrista diagnoosia, mutta jotka kokevat arkensa kuormittavaksi ja haastavaksi.

Lasten valmennustapaamisessa harjoitellaan muun muassa tunnetaitoja ja vuorovaikutusta. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän vanhempien rooli ja jaksamisen tukeminen korostuu valmennuksessa. Meillä jokaisella on sisällämme potentiaalia ja voimavaroja, jotka joskus vain hukkuvat arjen, kiireen ja huolien keskelle. Minun tehtäväni valmentajana on auttaa löytämään nämä voimavarat taas esiin.

Nepsy-valmennus nuorille

Hajoaako keskittyminen pienestäkin häiriötekijästä?

 

Onko rauhoittuminen ja unensaaminen hankalaa, tai unirytmi sekaisin? 

 

Haetko voimakkaita tunnekokemuksia päihteiden tai ihmissuhteiden avulla?

Oletko koulusta paljon pois jännityksen, ahdistuksen tai sosiaalisten tilanteiden pelon vuoksi? 

 

Harhaudutko helposti tehtävästä toiseen, kun jokin asia kiinnittää huomiosi?

Koetko, että et tule ymmärretyksi kavereiden kanssa tai tunnetko ulkopuolisuutta muiden joukossa?

 

Onko ohjeiden tai esimerkiksi luennon seuraaminen sinulle hankalaa?

 

Tuntuuko tehtävien aloittaminen ja aikatauluissa pysyminen mahdottomalta?

 

Viekö pelaaminen tai somen käyttö yhä enemmän aikaasi?

Lapsen kasvaessa nuoreksi edessä voi olla uudenlaisia haasteita, kuten ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemukset, vaikeudet kaverisuhteissa ja koulunkäynnissä. Nuori voi painia myös jännityksen, masennuksen ja ahdistuksen kanssa. Ulkoa tuleva negatiivinen palaute ja paineet opiskeluista suoriutumisessa saattavat lannistaa itsetuntoa. Itseohjautuvuus opinnoissa vaatii paljon enemmän töitä ja voimavaroja niillä nuorilla, joilla on neurokirjon piirteitä. 

Onnistumisen kokemukset ja myönteinen palaute kannattelevat elämässä eteenpäin. Valmennuksessa käännetään ongelmien sijasta katse kohti sujuvampaa arkea ja omannäköistä elämää. Etsimme yhdessä myönteisiä ajatus- ja toimintamalleja sekä voimavaroja, joiden avulla itselle tärkeiden päämäärien saavuttaminen on mahdollista. Keskitymme valmennuksessa itsetunnon vahvistamiseen, tunne- ja sosiaalisiin taitoihin, koulunkäyntiin ja esimerkiksi vastuun ottamiseen tai itsenäiseen toimijuuteen. 

Myös nuorten nepsy-valmennukseen liittyy vanhempien kanssa työskentely.

Nepsy-valmennus aikuisille

Uuvutko tai tylsistytkö helposti työssäsi?

Koetko asioiden loppuunsaattamisen hankalaksi,  onko sinulla monia erilaisia projekteja meneillään?

Onko arkisten askareiden tekeminen sinulle muita vaikeampaa ja rankempaa, esimerkiksi kotityöt, talouden hallinta, laskujen maksaminen?

Myöhästeletkö usein, onko ajanhallinta ongelmallista?

Vaeltelevatko tai vilisevätkö ajatukset, onko rauhoittuminen vaikeaa?

Onko sinun vaikea tehdä asioita pitkäjänteisesti tai keskittyä asioihin, joista et ole kiinnostunut?

Tuleeko ihmissuhteissasi helposti konflikteja?

Vaihteleeko mielialasi, reagoitko asioihin kärjistyneesti?

Väsytkö helposti aistiärsykkeistä (häikäisevät valot, tietyt vaatemateriaalit, hälinä ym) ?

Unohteletko helposti asioita, tehtäviä tai keskusteluita?

Vaaditko itseltäsi ylitunnollisuutta ja tarkkuutta? 

Ratkaisukeskeiseen nepsy-valmennukseen saat tulla omana itsenäsi ja tapaamiset ovat luottamuksellisia. Jokaisen valmennuksen kulku etenee yksilöllisesti omien tavoitteiden mukaisesti. Kysyn, keskustelemme ja teemme harjoituksia, jotka vahvistavat itsetuntemusta sekä kykyä suunnitella ja organisoida arjen toimintoja. Toimin opastajana omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämisessä. Ota yhteyttä ja keskustellaan sinun tilanteestasi, tarpeistasi ja toiveistasi. Sinulla ei tarvitse olla neuropsykiatrista diagnoosia tai varmuutta, mistä haasteet johtuvat. Riittää, että sinulla on motivaatiota työskennellä haasteiden helpottumiseksi. 

bottom of page