top of page
Sunrise over the Wheat Field

LEMPEÄN ARJEN NOJA

Neuropsykiatrinen valmennus

Nopeasti saavutettavaa apua kaikenikäisille

MITÄ NEPSY-VALMENNUS ON?

 • ratkaisuja arjen sujumiseksi

 • helpotusta päiväkotiin, kouluun, töihin, harrastuksiin

 • erityispiirteiden työstämistä

 • oman polun löytymistä

 • pienten muutosten mallintamista 

 • toimintakyvyn vahvistamista 

 • vahvuuksien esiinnostamista

 • itsetuntemuksen lisäämistä 

 • sosiaalisten taitojen harjoittelua 

 • toivon heräämistä ja säilymistä

Nepsy-valmennus sopii kaikenikäisille ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita,  jotka hankaloittavat arjesta selviytymistä.

Tyypillisesti nepsy-valmennukseen hakeutuvalla on neuropsykiatrinen häiriö, johon luetaan ADHD, Autismi, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö.  Edellä mainituista voidaan käyttää myös nimitystä neurokirjo. 

Nepsy-valmennuksesta hyötyvät kaikki ihmiset, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa, tunteiden säätelyssä tai sosiaalisissa taidoissa diagnoosista riippumatta. 

Valmennukseen ovat tervetulleita lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset, perheet, vanhemmat, nepsy-henkilön läheiset eli oikeastaan kaikki, joita neuropsykiatriset erityispiirteet omassa arkielämässä koskettavat.   

 

KENELLE?
 

MITEN VALMENNUKSEEN PÄÄSEE?

Voit tulla valmennukseen itsemaksavana asiakkaana kun haluat saada lisää selviytymiskeinoja arjen tilanteisiin. Diagnoosia tai selvitystä terveydentilastasi ei tarvita.

Valmennukseen voit ohjautua myös esim. erityisopettajan, erikoissairaanhoidon, (esimerkiksi TAYS) tai perheneuvolan suosituksesta

 

Valmennukseen voi kysyä maksusitoumusta esim. sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon tai terveydenhuollon kautta

MITEN VALMENNUS TOTEUTETAAN?

 Valmennustapaamiset toteutetaan asiakkaan kodissa tai muussa omassa toimintaympäristössä (esim. harrastuspaikka, koulu, kirjasto, kahvila) yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset onnistuvat myös puhelimitse tai etäyhteydellä (Teams, Zoom). Valmennuksessa on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä.


Valmennuksessä käytettäviä menetelmiä ovat mm., keskustelu, itsearviointimenetelmät, ajanhallintaan liittyvät menetelmät, mallintaminen, arjen asioiden strukturointi ja harjoitteleminen, visualisointi, tavoitepalkkiomenetelmät, stressinsäätelykeinot, tunnetyöskentely, muistitekniikat sekä rentoutumisharjoitukset. Menetelmät taipuvat asiakkaan mukaan. Epäonnistumisia ei pelätä, vaan ne otetaan oppimiskokemuksina.  

Neuropsykiatrinen diagnoosi tai piirteet voivat tarkoittaa monenlaisia asioita eri elämänvaiheissa. Usein neurokirjon ihmisten tapa hahmottaa ympäröivää maailmaa on erilainen.

Valmennuksessa saat tietoa neurokirjon erityispiirteistä ja sen tuomista haasteista. Itseymmärrys ja -myötätunto lisääntyy ja opit kuinka vahvistaa omaa toimintakykyä yksilöllisillä keinoilla.

 

Valmennuksen yhtenä päämääränä on katkaista negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre ja rakentaa myönteistä tarinaa omasta itsestä, menneisyydestä ja tulevasta. Valmennuksen kautta saadut onnistumisen kokemukset ja myönteinen palaute kannattelevat elämässä eteenpäin. 

Valmennuksen avulla on tarkoitus löytää asiakkaalle arjen- ja elämänhallinnan taitoja, selkeitä rakenteita arkeen ja uusia myönteisiä toimintatapoja elämään

Neurokirjon piirteet eivät tarkoita vain vaikeuksia, vaan ne ovat oikein suunnattuna myös vahvuus ja voimavara. Nepsy-ihmisellä voi olla seuraavia vahvuuksia, kuten 

 • luontaista uteliaisuutta 

 • joustavuutta 

 • nopeutta 

 • hyvää ongelmanratkaisutaitoa 

 • tarkkuutta 

 • luovuutta 

 • idearikkautta 

 • energisyyttä 

 • hyvää havainnointikykyä 

 • taito yhdistellä asioita 

 • sinnikkyyttä 

 • kykyä heittäytyä rohkeasti uusiin tilanteisiin 

OTA YHTEYTTÄ

sari@nojavalmennus.fi

36270 KANGASALA

 • Instagram
Noja logo nettiin.png

Tervetuloa valmennukseen!

bottom of page